Chúc mừng Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên - Tiền Phong đã sở hữu Rồng Thăng Long số hiệu 62

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 

Địa chỉ: Số 2 An Đà, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.640973/847022/640844
Fax: 0313.847755/640133

Các tin khác