Lễ khởi công và họp báo tại hoàng thành Thăng Long

Chuẩn bị khuôn đúc

Khuôn đúc đã được chuẩn bị xong

Dai duc Thich minh hien lam le khoi cong

Chuẩn bị đổ đồng vào khuôn

Bắt đầu đổ đồng vào khuôn

Đổ đồng vào khuôn

Niềm vui của người thợ đúc đồng

Kiểm tra lần cuối

Phát lệnh khởi công

Đại Đức Thích Minh Hiên làm lễ

Phóng viên và nhà báo thắp hương

Họp báo giữ ban lãnh đạo với phóng viên và nhà báo

Họp báo

Phóng viên và nhà báo đến lấy ảnh tư liệu

Rồng thời Lý sau khi lấy từ khuôn đúc

Rồng thời Lý đã được hoàn thiện.

Các tin khác

Không có tin nào.